Min Netminekarriär började 2022, under mitt andra år på högskolan. Jag fick äran att göra min praktik på Netmine och jag anställdes dessutom på deltid vid sidan av studierna. Min tid på Netmine är den bästa skolan och jag får massor av värdefull erfarenhet som skolan aldrig kan bidra med.

Arbete
Nathanael visade framfötterna snabbt på teknikavdelningen och med sina specialkunskaper inom IT-säkerhet är han redan en stor tillgång. Han engagemang verkar outtömligt och han sätter med lätthet upp komplexa IT-miljöer och kommer med värdefull insikt om lösningar på allvarliga IT-säkerhetsbrister.

Personligt
Här har vi en person som bryr sig på riktigt, om allt och alla. Från start till mål håller han humöret uppe i alla projekt han tar sig för, om det så bara är en "enkel" köksrenovering. 

Speciella arbetsområden

IT-säkerhet
IT-tjänster

IT-säkerhet

Nathanael's kompetenser

100%

IT-säkerhet

100%

Lösenordskonstapel

60%

Säkerhet före allt

Nathanael Derneborg

Nathanael Derneborg

IT-säkerhets­tekniker

5 snabba


Svagt kaffe eller Starkt kaffe
Fredagsmys eller Fredagsfys
Vinter eller Sommar
Hårdvara eller Mjukvara
Apladalen eller Storgatsbacken