Alla företag måste sälja något, tjänster eller varor. Vi säljer både och. Dessutom är varorna vi säljer lite klimatsviniga. Tyvärr sant. Elektronikprodukter har också en historia om att inte tillverkas under de bästa arbetsförhållandena.

Men vi älskar ju faktiskt vår planet och klimatkrisen hotar nu vår existens på denna. Vi bryr oss också om all våra medmänniskor. Vi vill inte vara svinaktiga för evigt. Så ja, vi bara bestämde oss för att börja vårt hållbarhetsarbete.

Social hållbarhet :orange_heart::orange_heart::orange_heart:
Pippi Långstrump sa en gång något i stil med:
- Om man är stor måste man vara snäll!

Detta är något som vi har tagit till våra hjärtan. Social hållbarhet sätter människan i fokus och vi värnar om våra mänskliga rättigheter. Har man möjlighet tycker vi att det är en självklarhet att stötta organisationer och föreningar som har i syfte att hjälpa medmänniskor. Vi vill värna om vuxnas och barns hälsa och trygghet i samhället. 

Ekonomisk hållbarhet :shamrock::shamrock::shamrock:
Som företag jobbar vi för hållbar ekonomisk tillväxt men också med våra kunders möjlighet till tillväxt i åtanke och håller en relevant prisnivå. Överskott av kapital investeras i lösningar som direkt och indirekt kan minska vårt ekologiska fotavtryck och i projekt som hjälper till att öka barns psykiska hälsa samt i projekt som bidrar till att öka integrationen i samhället och därmed minska glappen mellan olika sociala grupper.

Ekologisk hållbarhet :seedling::seedling::seedling:
Källsortering, ekologiskt kaffe och e-fakturor i all ära men vi kände att vi ville jobba mer strukturerat. Det ger oss en förståelse för vad som driver vår verksamhets klimatpåverkan. Detta är vår Klimatrapport för 2022/2023 i sin helhet.

Vårt totala klimatavtryck för perioden juli 2022 - juni 2023 har beräknats till 63 ton CO2e, vilket motsvarar 1,75 ton/medarbetare, vilket är en minskning med 0,55 ton/anställd från föregående år. Den riktiga kampen började 2020 och då bestämde vi oss för att vi ska minska vår klimatpåverkan med 60% till 2023, ett ambitiöst mål men det finns inte utrymme att misslyckas. Vår 3års-plan innebär att vi ska gå från 2,79 ton CO2e per medarbetare till 1,12 ton i juni 2024.

Klimatrapport för 2021/2022
Klimatrapport för 2020/2021

Johan Kristins

Johan Kristins

VD & System­utvecklare

Vi jobbar efter devisen: "Vi bryr oss om varann, och om andra".

Att vi jobbar aktivt med vårt klimatarbete är för allas skull inte för att det ska bra ut i en rapport. Därför vill vi också var helt transparenta i hur arbetet gått till så att andra enkelt kan ta efter.

Senaste nytt
inom vårt miljö -och
hållbarhetsarbete