Hållbarhet

Cirkulär IT

Visste du att det är möjligt att spara upp till 1200 kg avfall från nytillverkning och 280 kg koldioxidutsläpp genom att köpa en använd dator i stället för en ny? Förra året hjälptes vi åt att spara 4,3 ton CO2e bara genom att flera av våra kunder gjorde ett mer klimatsmart val. Återbrukad hårdvara framför ny.

Att återvinna eller återbruka gammal elektronik är en jätteviktig del i omställningen mot ett mer klimatsmart samhälle. Vi i Sverige är ett av de länder med störst andel elektronikskrot om detta återvinns på rätt sätt så kan det komma till användning i nya tillverkningsprocesser. Tyvärr är vi idag fortfarande väldigt dåliga på att ta tillvara på denna möjlighet men låt oss hjälpa er så tar vi ett kliv i rätt riktning.

Läs mer om hur det går till när du väljer att ge din gamla hårdvara ett förlängt liv genom oss: "Återvinning & Återbruk"

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete hittar du våra tankar i stort här.

Källor: Svenska miljöinstitutet, IVL och Inrego

Johan Plahcinski

Johan Plahcinski

Försäljnings­chef & Kundansvarig

Våra nyheter

Kanske är du sugen på att skriva något om oss? Här nedan finner du det som hänt oss på sistone. Prata gärna med vår marknadsanskoordinator om du vill få en kommentar.